Sözleşmenin Onaylanması


Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmak suretiyle üye olmak ve kullanıcı şifresi edinmek gerekmektedir. Bu Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz demektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı yada sipariş verdiği andan itibaren www.bulldozer.com.tr Sanal Mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.


Hizmetlerin Tanımı


Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında değişik iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Mağazası üyelik sistemi Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası üyesi kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur. Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ ye “login” olmak şeklinde tanımlanır.


Üye’nin Yükümlülükleri


Üye Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ de sunulan hizmetlere Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ nin sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ den tazminat talep etmemeyi, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ ndan izin almadan Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti.. Sanal Mağazası’na verilen yetkiler Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti.. Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası müşterinin onayı olmadan Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. ‘ ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’nın sorumlu olmadığını kabul eder. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.  


Üye’nin Yükümlülükleri


Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması: Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. Siparişlerde kullanılan indirim kuponları uygun görülmediği taktirde (indirim kuponu kazanmak için aynı üye tarafından yapılan sahte üye kayıtları gibi)  , üyeye ait kuponların iptal edileceğini ve siparişin geçersiz sayılacağını kabul eder. Müşterilerin alışverişlerinden kazanmış olduğu para puanlar her yıl 31 Aralık’ta silinir. Müşteri para puanlarının bir sonraki yıla aktarılmayacağını kabul eder.


Vergilendirme


Fatura kesim tarihinde geçerli olan mevzuata göre vergilendirme işlemi yapılacaktır.Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 


Ürün Teslimatı


Anlaşmalı kargo şirketlerimiz; MNG Kargo’dur. Teslimat konusundaki şart ve kurallar ilgili firmaca belirtildiği gibidir. Detay için tıklayın.  


Ürün İadesi


Ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası kayıtlarının geçerliliği Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti.. Sanal Mağazası’ nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  


Uygulanacak Hükümler


Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 


Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan yada sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Gizlilik taahhüdü ve Güvenlik Politikası Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’na kayıt olurken kullandığınız üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler gizli tutulmakta olup, sizin onayınız dışında diğer üyelere hiçbir şekilde açılmaz. Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası’ndan kredi kartı kullanarak satın alım yapan üyenin kullandığı kredi kartı Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, Finansbank, HSBC Bankası, Garanti Bankası Ödeme Sistemleri güvencesindedir, Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar kredi kartı bilgilerinizi göremez.


Fesih


Hüdaverdi Spor Malz.San.Tic.Ltd.Şti. Sanal Mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR